Arla Suomi – Laatuohjelma

Suomalaisten kuluttajien ja asiakkaiden kosketus maidontuotantoon ja tuotantoketjuun on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Yhä harvemmalla on enää kosketusta maitotilan toimintaan ja nopeiden kuluttajatrendien muutosten myötä maidon alkuperään, tuotanto-oloihin, ruokintaan tai vaikkapa maidontuottajien ja lehmien hyvinvointiin liittyvät kysymykset kiinnostavat yhä enemmän. Harvalla kuluttajalla on enää maidontuotannosta riittävästi tietoa.

Arla Suomi–yhteistyöryhmän maidontuotannon Laatuohjelma sisältää ne tavoitteet ja vaatimukset, jotka ovat välttämättömiä maitotiloille laadukkaan maidon tuottamiseksi. Laatutyö kattaa koko tuotantoketjun, pellolta kuluttajan ruokapöytään ja laatutyöhön osallistuu koko tuotantoketju maidontuottajista maidon keräilyyn ja jalostukseen. Korkealaatuinen raaka-aine on meijerituotteiden perusta, jolloin kaikkien tilojen tulee sitoutua laatutyöhön. Tiloilla tuotetun raakamaidon laatu on laadukkaiden meijerituotteiden perusta.

Arla Suomi – yhteistyömeijereiden laatuohjelma uudistaa nykyisen toista sataa sivuisen laatukäsikirjan noin 40-sivuiseksi kompaktiksi asiakirjaksi. Meijerin oma laatukäsikirja on edelleen työohjeineen käytössä ja apuvälineenä. Maitotiloilla aloitetaan kumppanuuskäynnit, joiden yhteydessä auditoidaan myös tilat ja tarjotaan ajankohtaisen tiedon ohella myös vinkkejä toiminnan kehittämiseen tai lainsäädännön muutosten huomioimiseen tuotanto-olosuhteissa. Kaikille tuottajille tarjotaan kevään ja syksyn aikana koulutusta.

Arla Suomi – laatuohjelman auditoinnilla korvataan aiemmat ProAgrian suorittamat laatujärjestelmän auditoinnit sitä mukaa kun kumppanuuskäyntejä tehdään ja vanhojen järjestelmien voimassaolo päättyy.

Ensimmäinen Arla Suomi Laatuohjelmakoulutus pidetään torstaina 27.4.2017 Hämeenlinnan Osuusmeijerillä. Kouluttajana toimii Anu Autere.

Lisätietoa UUMA-tuottajapalvelussa.