Energiatalkoot vuosille 2017–2025

Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 ovat käynnistyneet. Sopimusten tavoitteena on edistää energiatehokkuutta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukset ovat tärkeä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä.
Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta kaudella 2014–2020.

Hämeenlinnan Osuusmeijeri liittyi uudelle sopimuskaudelle ensimmäisten liittyjien joukossa.

Uusi sopimuskausi on aloitettu Osuusmeijerissä rivakasti ja ensimmäiset uuden sopimuskauden toimet energiatehokkuuden parantamiseen on aloitettu. Tuotantolaitoksen paineilman tuotannosta otetaan lämpö talteen ja tällä lämmöllä lämmitetään laitoksen huonetiloja.