Laatu- ja ympäristöperiaatteet

Jalostamme omistajiemme tuottaman maidon ammattitaitoisesti, kannattavasti ja joustavasti asiakkaidemme vaatimuksia ja odotuksia vastaaviksi meijerituotteiksi. Tavoitteemme on joustava valmistusjärjestelmä, korkea tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kapasiteetin tehokkuus ja laitteiston taloudellinen käyttöaste.

Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti niiden vähentämiseksi. Otamme ympäristövaikutukset huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme voimassa olevia sopimuksia sekä viranomaisten velvoitteita ja määräyksiä. Meijerin hallinto, johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan näitä laatu- ja ympäristöperiaatteita.