Hämeenlinnan Osuusmeijeri noudattaa elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöjärjestelmää tavoitteenaan turvalliset ja korkealaatuiset elintarvikkeet; tuotteet ovat sekä lakisääteisten vaatimusten että asiakkaiden odotusten mukaisia ja toiminta ylläpitää hyvää ympäristönsuojelun tasoa ja toiminnassa tunnistetaan ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet noudattamaan Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta ja YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Hämeenlinnan Osuusmeijerin elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää FSSC 22000 -standardin vaatimukset. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointiohjelma sisältää standardit ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 sekä standardin FSSC 22000 lisävaatimukset. Sertifioituihin toimintoihin sisältyvät meijerituotteiden tuotanto; pastöroidut maidot, kermat ja piimät sekä ESL-käsitellyt maidot ja kermat.

Hämeenlinnan Osuusmeijerin ympäristöhallintajärjestelmä täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset. Sertifioituihin toimintoihin sisältyvät Hämeenlinnan Osuusmeijerin meijerituotteiden jalostus, pakkaus ja varastointi.

Jalostamme omistajiemme tuottaman maidon ammattitaitoisesti, kannattavasti ja joustavasti asiakkaidemme vaatimuksia ja odotuksia vastaaviksi meijerituotteiksi. Tavoitteemme on joustava valmistusjärjestelmä, korkea tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kapasiteetin tehokkuus ja laitteiston taloudellinen käyttöaste.

Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti niiden vähentämiseksi. Otamme ympäristövaikutukset huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme voimassa olevia sopimuksia sekä viranomaisten velvoitteita ja määräyksiä. Meijerin hallinto, johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan näitä elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöperiaatteita.