Hämeenlinnan Osuusmeijeri noudattaa elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöjärjestelmää tavoitteenaan turvalliset ja korkealaatuiset elintarvikkeet; tuotteet ovat sekä lakisääteisten vaatimusten että asiakkaiden odotusten mukaisia ja toiminta ylläpitää hyvää ympäristönsuojelun tasoa ja toiminnassa tunnistetaan ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet noudattamaan Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta ja YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Hämeenlinnan Osuusmeijerin elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää IFS Food -standardin vaatimukset. Sertifioituihin toimintoihin sisältyvät meijerituotteiden tuotanto; pastöroidut maidot, kermat ja piimät sekä ESL-käsitellyt maidot ja kermat.

Hämeenlinnan Osuusmeijerin ympäristöhallintajärjestelmä täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset. Sertifioituihin toimintoihin sisältyvät Hämeenlinnan Osuusmeijerin meijerituotteiden jalostus, pakkaus ja varastointi.

Jalostamme omistajiemme tuottaman maidon ammattitaitoisesti, kannattavasti ja joustavasti asiakkaidemme vaatimuksia ja odotuksia vastaaviksi meijerituotteiksi, jotka täyttävät aitousvaatimukset. Tavoitteemme on joustava valmistusjärjestelmä, korkea tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kapasiteetin tehokkuus ja laitteiston taloudellinen käyttöaste.

Sitoudumme kehittämään ja ylläpitämään elintarviketurvallisuusjärjestelmää ja -käytäntöjä. Elintarviketurvallisuuden huomiointi, noudattaminen ja ylläpitäminen on jokaisen työntekijän velvollisuus läpi koko tuotantoketjun. Suoritamme sisäisiä tarkastuksia ja katselmuksia tunnistaaksemme poikkeamat/parannuskohteet ja määrittääksemme parantamiseen tarvittavat toimenpiteet. Edistämme avointa ja selkeää viestintää, niin sisäisesti kuin ulkoisesti, tunnistaaksemme riskit ja kehittämismahdollisuudet. Johdon vastuulla on osoittaa tarvittavat ja riittävät resurssit elintarviketurvallisuuden hallintaan. Elintarviketurvallisuus on osa meijerin liiketoimintasuunnitelmaa ja on merkittävä osa yrityksen toimintaa.

Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti niiden vähentämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Otamme ympäristövaikutukset huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme voimassa olevia sopimuksia sekä viranomaisten velvoitteita ja määräyksiä. Meijerin hallinto, johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan näitä elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöperiaatteita.