Tilasäiliöt ja niiden huolto

Hämeenlinnan Osuusmeijeri ostaa tilasäiliöt maidontuottajien käyttöön. 

Tilasäiliöistä ei peritä erikseen vuokraa ja meijeri vastaa tilasäiliöiden huollosta.

Lehmien ja hiehojen siemennysmaksut

Meijeri suorittaa aloitusmaksun ja yhden uusintamaksun pyhätyökorvauksineen syyskuusta helmikuuhun. Toimilupasiemennyksiä tuetaan litrakohtaisella avustuksella.

Lisäksi tuetaan alkionsiirtoja.

Jalostussuunnitelmat

Meijeri avustaa jalostussuunnitelmien teossa kutakin tilaa.

Ruokinnan suunnittelu

Ruokintasuunnitelmien tekoa tuetaan 50 %:lla, max 250 eurolla/tila.

Taloussuunnitelmat

Tilojen tulosanalyysien tekoa avustetaan ja tuetaan.

Salmonellavakuutus

Meijeri vakuuttaa jäsentilat salmonellan varalta.

Tuki investointeihin

Meijeri avustaa tuotantorakennusinvestointeja lisättyjen lypsylehmäpaikkojen mukaan. 

Maitotilaneuvonta

Maitotilaneuvontaa tuetaan maksamalla näytteiden analysointikulut sekä näytepullot ja -laatikot. Myös ruokinnan suunnitteluun annetaan avustusta.

Tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteet

Tuottajat voivat lähettää tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteet tutkittavaksi tarpeen mukaan. Meijeri maksaa säilörehunäytteen analysoinnin sekä kivennäisanalyysin kolme kertaa vuodessa. 

Koulutus ja virkistys

Tuottajille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi järjestetään mm. Arla Suomi -laatuohjelman mukaista koulutusta sekä itse että yhteistyössä yhteistyömeijereiden ja hanketoiminnan puitteissa.

Lomitusavustus

Meijeri avustaa lomituksessa maksamalla yhden tuetun lomapäivän / tila.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta hoidetaan kiertokirjeiden avulla ja muu ammattitieto Arla Suomi Yhteistyöryhmän yhteisessä Maitoa Suomesta -lehdessä sekä välittämällä tuottajille Maaseudun Tulevaisuus, Pellervo ja Koneviesti lehtiä.

Eläinten terveydenhuolto

Tuotantoneuvonnassa tuottajia ohjataan ennakoivaan eläinten terveydenhuoltoon ja NASEVAan yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa.