Tilasäiliöt ja niiden huolto

Hämeenlinnan Osuusmeijeri ostaa tilasäiliöt maidontuottajien käyttöön. 

Tilasäiliöistä ei peritä erikseen vuokraa ja meijeri vastaa tilasäiliöiden huollosta.

Lehmien ja hiehojen siemennysmaksut

Meijeri tukee siemennyksiä litrakohtaisella avustuksella loka-helmikuussa.

Lisäksi tuetaan alkionsiirtoja.

Jalostussuunnitelmat

Meijeri avustaa jalostussuunnitelmien teossa kutakin tilaa.

Sorkkahoitoavustus

Meijeri avustaa sorkkahoidossa max 200 euroa/vuosi toteutuneista kustannuksista.

Ruokinnan suunnittelu

Ruokintasuunnitelmien tekoa tuetaan 50 %:lla, max 250 eurolla/tila.

Taloussuunnitelmat

Tilojen tulosanalyysien tekoa avustetaan ja tuetaan.

Salmonellavakuutus

Meijeri vakuuttaa jäsentilat salmonellan varalta.

Tuki investointeihin

Meijeri avustaa tuotantorakennusinvestointeja lisättyjen lypsylehmäpaikkojen mukaan. 

Maitotilaneuvonta

Maitotilaneuvontaa tuetaan maksamalla näytteiden analysointikulut sekä näytepullot ja -laatikot. Myös ruokinnan suunnitteluun annetaan avustusta.

Tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteet

Tuottajat voivat lähettää tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteet tutkittavaksi tarpeen mukaan. Meijeri maksaa säilörehunäytteen analysoinnin sekä kivennäisanalyysin kolme kertaa vuodessa. 

Koulutus ja virkistys

Tuottajille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi järjestetään mm. Arla Suomi -laatuohjelman mukaista koulutusta sekä itse että yhteistyössä yhteistyömeijereiden ja hanketoiminnan puitteissa.

Lomitusavustus

Meijeri avustaa lomituksessa maksamalla yhden tuetun lomapäivän / tila.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta hoidetaan kiertokirjeiden avulla ja muu ammattitieto Arla Suomi Yhteistyöryhmän yhteisessä Maitoa Suomesta -lehdessä sekä välittämällä tuottajille Maaseudun Tulevaisuus, Pellervo ja Koneviesti lehtiä.

Eläinten terveydenhuolto

Tuotantoneuvonnassa tuottajia ohjataan ennakoivaan eläinten terveydenhuoltoon ja NASEVAan yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa.