Arla Suomi antaa hyvinvointilupauksen eläimille ja kuluttajille ja tuo heinäkuun lopussa kauppojen maitohyllyille uudenlaisella merkillä varustetut maitotölkit. Vapaiden, laiduntavien ja talviulkoilevien lehmien maidot tunnistaa nyt entistä helpommin. 

Arla Suomi panostaa lehmien lajityypillisen käyttäytymisen edistämiseen, sillä se lisää lehmien hyvinvointia. Lajityypillistä käyttäytymistä tukevat lehmien liikkuminen vapaana pihatossa, laiduntaminen ja talviulkoilu. Heinäkuun lopusta lähtien uudistetut tuotteet tunnistaa kaupan maitohyllyssä Vapaat & laiduntavat lehmät -merkistä. 

”Vapaus tarkoittaa, että lehmät elävät pihatossa ja liikuskelevat vapaasti. Kesäisin laidunnetaan ja ruokaillaan tuoreella laidunnurmella, talvisin ulkoillaan säiden ja lehmien omien mieltymysten mukaan. Etenkin laidunnus ja talviulkoilu tukevat vahvasti lehmän lajityypillistä käyttäytymistä ja edistävät siten niiden hyvinvointia”, kertoo Arlan Brand & Category Manager Laura Kandell.

Uusi merkki tulee ensimmäisenä Arlan kuuteen maitoon. Ne ovat kevytmaito, Yhden tilan luomu kevyt- ja täysmaito sekä luomutuotteista rasvaton, kevyt- ja täysmaito. 

Matka alkaa maidoista ja laajenee Arlan muihin tuotteisiin

Kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän, voivatko eläimet hyvin ja miten eettistä niiden kohtelu on. Uusi merkki vastaa tähän ja auttaa tekemään parempia valintoja maitohyllyllä helpommin. 

Eläinten hyvinvointi on Arlalle tärkeä teema ja se halutaan tehdä näkyväksi jo olemassa oleviin tuotteisiin erillisten arvotuotteiden sijaan. Nyt uudistuvien maitojen lisäksi merkin piiriin saadaan muita tuotteita tulevan syksyn ja kevään 2022 aikana. 

”Maito ja maitotuotteet ovat kiinteä osa suomalaisten arkea. Maitoa juodaankin Suomessa Luken selvityksen mukaan 102 litraa vuodessa henkeä kohden. Vapaan & laiduntavan lehmän merkki tulee nyt ensimmäiseksi maitoihimme, mutta teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että voimme lunastaa hyvinvointilupaukset yhä useammassa tuotteessamme”, kertoo Laura Kandell.

Kun lehmä saa olla lehmä, koko ketju voi paremmin 

Eläinten hyvinvoinnin lisäksi Arla panostaa ympäristötekoihin esimerkiksi parempien pakkausten ja maitotiloilla tehtävien tutkimusten avulla. Hyvinvoiva planeetta, ihmiset ja eläimet ovat Arlan strategian kulmakiviä, ja lehmien hyvinvointi on maidontuotannon perusta. 

”Ilman hyvinvoivia lehmiä mikään asia tilalla ei suju. Lehmien hyvinvointi tuo siis hyvinvointia myös maidontuottajalle”, kertoo Arlan maidontuottaja ja maatalousyrittäjä Jyrki Peltola.

Lehmien hyvinvointi heijastuu isossa kuvassa koko tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Tänä kesänä Arlalle maitoa tuottavilla 30 suomalaisella tilalla on tehty biodiversiteettiselvitys. Tulosten perusteella lähes kaikilla mitatuilla tiloilla biodiversiteetti on hyvällä tai erinomaisella tasolla. Envitecpolis Oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan erityisesti lehmien lajityypillisestä käyttäytymisestä laiduntaminen on biodiversiteetin kannalta superteko.