Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Hyvinvoiva ja monipuolinen luonto on kaiken elämän edellytys. 

Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämän, terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavia asioita. Luonnon monimuotoisuus on edellytys esimerkiksi puhtaan veden, hengityskelpoisen ilman, ruuan ja lääkeaineita mahdollistavien lajien säilymiselle.

Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus tarkoittaa maapallon tai sen jonkin osan elollisen luonnon monimuotoisuutta. Yleinen biodiversiteetin mittari on lajirunsaus eli alueen lajien lukumäärä. Biodiversiteettiin kuuluu myös lajin sisäinen perinnöllinen muuntelu sekä lajien luomien ekosysteemien monimuotoisuus.

”Elollisen luonnon monimuotoisuus luo edellytykset ruoantuotannolle, minkä vuoksi monimuotoisuuden köyhtyminen on suuri haaste tulevaisuuden hyvinvoinnille. Arlalla haluamme toimia tasapainossa luonnon kanssa ja löytää keinoja, joilla me Arlalla ja maitotiloilla ylläpidämme ja kehitämme biodiversiteettiä edelleen. Näin voimme jatkossakin tuottaa ravitsevaa ja kestävää ruokavaliota tukevia tuotteita”, toteaa Saara Azbel, Arla Suomen vastuullisuusjohtaja.

Laiduntaminen on superteko luonnon monimuotoisuudelle

Arla Suomelle maitoa tuottavilla kolmellakymmenellä suomalaisella tilalla on tänä kesänä tehty biodiversiteettiselvitys. Se kertoo, että maitotilat ovat laiduntamisen, nurmen viljelyn, lannan hyödyntämisen ja monipuolisten kasvilajien vuoksi merkittävä luonnon monimuotoisuuden lähde. Biodiversiteetin tarkka tilakohtainen mittaus auttaa tilaa toimimaan biodiversiteetin hyväksi.

Kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa toimiva Arla Foods painottaa strategiassaan hyvinvoivaa planeettaa ja hyvinvoivia ihmisiä. Maitotiloilla toteutettu laaja biodiversiteettiselvitys on osa tätä kokonaisuutta.

”Selvitys osoitti, että maitotilat lehmineen ovat luonnon monimuotoisuudelle superteko. Kannustamme kaikkia Arlalle maitoa tuottavia tiloja biodiversiteetin mittaukseen sekä panostamaan luonnon monimuotoisuuteen. Koska jokainen maitotila on omanlaisensa, tarkasti mitattu tilakohtainen tieto on tarpeen. Se ohjaa maitotilaa juuri oikeanlaisiin biodiversiteettiä edistäviin toimiin”, kertoo hankintajohtaja Sami Kilpeläinen Arla Suomesta.


Lue aiheesta lisää Maitoa Suomesta -lehden numerosta 3/2021 »

Maapallon biodiversiteettikadosta voit lukea WWF Suomen sivuilta »