Arla Suomen tuottajalehti maidontuottajille ja muille sidosryhmille.

Lehden numerossa 2/2024 asiaa mm. Euroopan maitomarkkinoista ja EU:n kiistellystä ympäristöpolitiikasta.