Kankaanpäässä, Pohjois-Satakunnassa, toteutui Jenni ja Riku Harmaajärven pitkäaikainen haave, kun ensimmäinen luomumaitokuorma lähti meijeriin marraskuun alussa 2019. Tätä oli edeltänyt peltojen siirto luomuun keväällä 2017 ja saman vuoden lopulla toteutettu navettaremontti.

Remontissa parsinavetta muutettiin makuuhallipihatoksi ja vuokrattiin lypsyrobotti. Tämä päätös on ollut ratkaiseva tekijä oman jaksamisen ja työn mielekkyyden sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Muutostöiden punaisena lankana oli edullisuus. Ei kangistuttu kaavoihin, vaan toteutettiin rohkeasti omat ideat. Käytettiin luovasti hyväksi jo olemassaoleva katonalustila ja rakennettiin säästeliäästi uutta.